Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2019

anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
anecianow
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
anecianow
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
anecianow
Reposted fromquestion question viamoai moai
anecianow
anecianow
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie
anecianow
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
anecianow
3636 fc67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
anecianow
anecianow
anecianow
anecianow
1193 8014 500
Reposted fromikhakima ikhakima viadotkliwie dotkliwie
anecianow
Strach przed samotnością prowadzi nas do złych ludzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
anecianow
2679 7fc9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
anecianow
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viadotkliwie dotkliwie
anecianow

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viadotkliwie dotkliwie
anecianow
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
anecianow
anecianow
8506 352c 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl