Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

anecianow
6179 8d18 500
Reposted frompotatos potatos viaDOBRADUPA DOBRADUPA
anecianow
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viahavingdreams havingdreams
anecianow
Skłamałabym mówiąc, że nic nie znaczysz.
— znalezione.
anecianow
anecianow
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
anecianow

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
anecianow
anecianow
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viabadblood badblood
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
anecianow
4114 6d04
Reposted fromagridoce agridoce viabadblood badblood
anecianow
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viabadblood badblood
anecianow
anecianow
anecianow
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaakysz akysz

February 17 2018

anecianow
1630 325a
Reposted fromnonperfect nonperfect viaakysz akysz
anecianow
2275 f12b
Reposted fromszatatan szatatan viaakysz akysz
anecianow
4604 7585 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabadblood badblood

February 16 2018

anecianow
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski - "Ziemia Nod"
Reposted fromevedrien evedrien via12czerwca 12czerwca
anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl