Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

anecianow
1198 3c90 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats
anecianow
0791 5deb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
anecianow
2650 e1b9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
anecianow
2528 9660
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
anecianow
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viathoughtfulness thoughtfulness
anecianow
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
anecianow
5212 4c00
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9381 1b1e 500

joli–coeur:

vanilla coffee keeps me going ☕️
Instagram: kokokourtney

Reposted fromtosiaa tosiaa
9373 6360 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
9359 f433 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
2919 3516
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiks wiks
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

anecianow
Ja potrzebuję tylko troszkę szczęścia, nie musi być dużo, troszeczkę. Tak żeby obudzić się przy kimś, kto mnie kocha i móc stwierdzić, że jestem szczęśliwa. Tak po prostu. Bo mnie kocha, bo jest, bo chce być i nie odejdzie.  
anecianow
9055 3c92
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
9099 ef66
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
9124 0559
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguuzik guuzik
anecianow
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife

April 17 2017

anecianow
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viadarja- darja-
anecianow
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viadarja- darja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl