Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

anecianow
anecianow
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
anecianow
4661 ed96 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabadblood badblood
anecianow
1760 8afa 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabadblood badblood
anecianow
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadotkliwie dotkliwie
anecianow
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatrue-love true-love
anecianow
2801 34ab
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
anecianow
anecianow
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
anecianow
9517 5655 500
Reposted fromonlyman onlyman viajeszczenie jeszczenie

October 07 2018

1146 9a0d 500
Reposted fromwekissthestars wekissthestars via12czerwca 12czerwca
anecianow
anecianow
6018 7756 500
Reposted fromslodziak slodziak via12czerwca 12czerwca
anecianow
5993 9d07 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight via12czerwca 12czerwca
6465 535e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
8846 3883 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
8832 5b6e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
4736 f80d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
anecianow
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl