Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

anecianow
5379 df99
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
5426 e9dd
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
5455 e3e9
Reposted fromcalifornia-love california-love
anecianow
6129 7ca6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabadblood badblood
anecianow
anecianow
anecianow
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viabadblood badblood
anecianow
anecianow
5417 1837
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
anecianow
5410 ab39
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
anecianow
5337 136e
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
anecianow
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viabadblood badblood

July 10 2017

anecianow
anecianow
8873 4a00 500
Reposted fromgrobson grobson vianiezwykla niezwykla
anecianow
8872 7a1b 500
Reposted fromgrobson grobson vianiezwykla niezwykla
anecianow
7369 e479
anecianow
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
anecianow
Reposted frombluuu bluuu
anecianow
4640 d530 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
anecianow
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl