Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

anecianow
0953 e7bb
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
anecianow
1566 456a 500
z książki R. J. Palacio - "365 dni cudowności"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
anecianow
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainspirations inspirations
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
0120 d445 500
Reposted fromdmnkam dmnkam via12czerwca 12czerwca
anecianow
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou via12czerwca 12czerwca
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
anecianow
9405 66e3 500
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 via12czerwca 12czerwca
anecianow
anecianow
anecianow
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
anecianow
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
anecianow
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
anecianow
2679 e12a
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viainspirations inspirations
anecianow
7484 d96b

January 02 2020

anecianow
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viadotkliwie dotkliwie
anecianow
2159 2124 500
Reposted frommiischa miischa viadotkliwie dotkliwie
anecianow

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viathoughtfulness thoughtfulness
anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl