Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

anecianow

December 27 2019

anecianow
anecianow
Potrzebny mi ktoś, kto przyjmie mnie razem z tym wszystkim. Kto powie do mnie ‘Mała’ i pozwoli mi taką być. Kto powie ‘puść te wszystkie sznury, którymi się splątałaś’ i one puszczą. Kto powie ‘jestem’ i naprawdę tu będzie. Kto nie złoży reklamacji. Nie odda z powrotem do serwisu, bo uzna, że jednak nie chce się męczyć. Kto będzie chciał mnie rozkręcić. Zajrzeć do środka. Ubrudzić się. Powymieniać zepsute części. Żebym w końcu nie musiała być z kamienia. Żebym mogła się rozpaść. Rozpuścić. Rozlać. Rozkleić. Żeby chciał. Nie zraził się. Strzegł. Zebrał mnie i schował w ramionach. Trzymał. Trzymał tak całą noc. Żebym mogła spokojnie zasnąć. Uspokoić wszystkie rozdygotane części. Rozchwiane fragmenty. Żeby to w końcu ktoś bronił mnie. Żeby to w końcu przy mnie ktoś czuwał. Żebym to w końcu ja mogła zamknąć oczy. Żebym nie musiała nic wiedzieć. Żebym nie musiała stać na baczność. Żebym mogła wyłączyć radar, czujniki i alarmy. Żebym nie musiała się spieszyć. Uciekać. Zrywać się na budzik. Na znak. Na sygnał. Na niepokojący dźwięk. Na wypadek niebezpieczeństwa. Żebym była pewna, że mogę tu być. Że nikt nie liczy mi czasu. Nie daje mi go na kredyt. Nie nalicza sekund płatnych w późniejszym terminie. W ratach. Z odsetkami. Żebym była na stałe. Bez możliwości wypowiedzenia. Zerwania. Odstąpienia. Nie na okres próbny. Nie na trzy miesiące. Nie na rok plus miesiąc gratis. Nie na gorszy dzień. Nie na noc. Nie na dwie. Nie na kolację bez śniadania. Żebym była na co dzień. Nie na telefon. Nie z dostawą do domu. Nie w biegu. Nie na szybko. Bez umów. Bez podpisów. Z chęci. Bo lubi na mnie patrzeć. Bo nikt nie wybucha mu tak w rękach, jak ja. Bo nie chce, żebym bała się życia. Bo nie dopuści do mnie więcej wątpliwości. Nie pozwoli. Obroni. Żebym mogła obudzić się w tym samym miejscu. Żeby nadal był. Żeby trzymał. Żeby było mi ciepło.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viadotkliwie dotkliwie
anecianow
anecianow
anecianow
anecianow
anecianow
anecianow
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamoai moai

December 25 2019

anecianow
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
anecianow
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
5556 a859 500
Reposted fromtwice twice viavestige vestige
anecianow
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca
anecianow
3579 f68c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
6612 6c07 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamyzone myzone
anecianow
Reposted frombartch bartch viamyzone myzone
2150 104c
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamyzone myzone
anecianow
Reposted fromthebelljar thebelljar viamyzone myzone
anecianow
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl